ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ P 4-class torpedo boat 123-K (Komsomolets class) ΣΥΝΤΟΜΑ

ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ P 4-class torpedo boat 123-K (Komsomolets class) ΣΥΝΤΟΜΑ

In stock